‹  Povratak na prijavnicu

PRAVILA PRIJAVE ZA NAGRADU “ŽUTI OKVIR 2022”

1. ORGANIZATOR I SVRHA PRIJAVE

Organizator prijave za nagradu „Žuti okvir 2022“ (dalje: Prijava) je Adria Media Zagreb d.o.o., OIB: 58576890942, Oreškovićeva 6H/1, Zagreb (dalje: Organizator), a koji organizira Prijavu u ime projekta Održiva Hrvatska (dalje: Nositelj). Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Organizatora i Nositelja. Osoba koja se prijavi za nagradu “Žuti okvir 2022” dalje u pravilima naziva se Sudionik.

Ova pravila Prijave (dalje: Pravila) objavljuju se na web stranici odrzivahrvatska.hr

2. PERIOD PRIJAVA

Period prijava traje od 26.4.2022. godine do 14.10.2022. godine u 23:59 sati i odvija se putem portala odrzivahrvatska.hr

3. KATEGORIJE U KOJOJ SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

KATEGORIJA 1: Iskorjenjivanje siromaštva

KATEGORIJA 2: Iskorjenjivanje gladi

KATEGORIJA 3: Zdravlje i dobrobit

KATEGORIJA 4: Kvalitetno obrazovanje

KATEGORIJA 5: Rodna ravnopravnost

KATEGORIJA 6: Čista voda i higijenski uvjeti

KATEGORIJA 7: Pristupačna i čista energija

KATEGORIJA 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

KATEGORIJA 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

KATEGORIJA 10: Smanjenje nejednakosti

KATEGORIJA 11: Održivi gradovi i održive zajednice

KATEGORIJA 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

KATEGORIJA 13: Odgovor na klimatske promjene

KATEGORIJA 14: Život ispod vode

KATEGORIJA 15: Život na kopnu

KATEGORIJA 16: Mir i pravda / Snažne institucije

KATEGORIJA 17: Partnerstvo za ciljeve

4. PRAVO I NAČIN PRIJAVE

Pravo Prijave za nagradu imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. Prijava za nagradu ostvaruje se na način da Sudionik ispuni obrazac na linku zutiokvir.odrzivahrvatska.hr te popuni sva obavezna polja. Sudjelovanjem na ovom Natječaju Sudionik pristaje primati informativni News letter-a o novim proizvodima, akcijama i vijestima Organizatora.

5. PROGLAŠENJE DOBITNIKA NAGRADE “ŽUTI OKVIR” U KATEGORIJAMA

Po završetku perioda prijave (14.10.2022., 23:59), stručni žiri će odabrati dobitnike po gore naznačenim kategorijama. Imena dobitnika će biti objavljena na dodijeli nagrada “Žuti okvir 2022.” tijekom prosinca 2022. te u print i online izdanjima izdavačke kuće Adria Media Zagreb d.o.o. (časopisi National Geographic Hrvatska, StoryBOOK, Story, Sensa, Elle, i portalima Storybook.story.hr, Story.hr, Elle.hr, roditelji.hr, sensa.hr) kao i na društvenim mrežama navedenih izdanja (Facebook, Instagram).

Postoji mogućnost da podaci kao i fotografije budu objavljene i u drugim medijima u tiskanom i elektroničkom formatu. Prilikom dodjele nagrada dobitnici će moći preuzeti svoju statuu “Žuti okvir”.

6. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj Prijavi, Sudionik je suglasan da se njegovi podaci - ime i prezime i adresa elektroničke pošte - mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora i/ili Nositelja u svrhu naznačenu u članku 1. ovog Pravilnika.

Sudionik Prijave prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijava (naziv projekta, udruge, institucije, tvrtke ili pojedinca kao i opis projekta) mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije Organizatora i Nositelja.

Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 8. ovih Pravila.

7. SPOROVI

Sporovi između Organizatora, Nositelja i Sudionika rješavati će se mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, u sporovima između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

8. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Prijavi za nagradu “Žuti okvir 2022” koja se održava od 26.4.2022. godine do 14.10.2022. godine Sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristaje i dijeli osobne podatke iz obrasca prijave (adresa elektroničke pošte te ime i prezime) s trgovačkim društvima Adria Media Zagreb d.o.o., OIB: 58576890942, Oreškovićeva 6H/1, Zagreb (Organizator) pri čemu navedeno društvo ima status voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka.

Trgovačko društvo Adria Media Zagreb d.o.o. (Organizator) navedene podatke će obrađivati u svrhu objave dobitnika nagrade “Žuti okvir”. Pohrana i obrada osobnih podataka prikupljenih u navedenu svrhu vršiti će se dok Sudionik (ispitanik) ne povuče danu privolu.

U pogledu zaštite osobnih podataka, ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu:

Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, Zagreb ili na email gdpr@adriamedia.hr

Po primitku izjave o povlačenju privole voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Nositelja u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve ostale informacije o načinu na koji Organizator i Nositelj obrađuju osobne podatke možete doznati na sljedećim poveznicama: Organizator: http://www.adriamedia.hr/ i http://www.adriamedia.hr/politika-privatnosti/

Sudjelovanjem u Prijavi Sudionici prihvaćaju ova Pravila, uključujući i pravila o korištenju osobnih podataka iz članka 8.

9. PREKID I IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Prijave se mogu prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Prijava biti obaviješteni putem službene stranice Prijava.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Prijava, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Prijava.

Zagreb, 26.4.2022.

‹  Povratak na prijavnicu